20170808111040f5e.jpg 30秒取引手法を検証!しかし検証ならず?! 2017年8月7日放送 b